به بخش برترین های سایت خوش آمدید: اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه!

10 مطلب و مقاله پربازديد

· 1: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (91 مشاهده)
· 2: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (88 مشاهده)
· 3: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (83 مشاهده)
· 4: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (75 مشاهده)
· 5: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (74 مشاهده)
· 6: دیدار مدیرکل امورعشایر استان با عشایر برون کوچ - (15 مشاهده)
· 7: مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان در کرمانشاه - (1 مشاهده)

10 مطلب حائز بیشترین تعداد رای

· 1: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (12 راي)
· 2: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (11 راي)
· 3: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (10 راي)
· 4: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (8 راي)
· 5: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (6 راي)

10 مطلب حائز بيشترين امتياز (بر پايه حداكثر 5 امتياز )

· 1: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (3.25 امتیاز)
· 2: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (3.45 امتیاز)
· 3: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (2.7 امتیاز)
· 4: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (3.62 امتیاز)
· 5: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (2.66 امتیاز)

10 مطلب و مقاله دارای بیشترین تعداد نظر


10 نظرسنجی دارای بیشترین تعداد رای

· 1: نظر شما در مورد سایت؟ - (4 راي)

10 نویسنده فعال سایت

· 1: mir - (8 تعداد مطالب نوشته شده توسط اين نويسنده :)