آمار کاربران

به بخش برترین های سایت خوش آمدید: اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه!

10 مطلب و مقاله پربازديد

· 1: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (243 مشاهده)
· 2: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (224 مشاهده)
· 3: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (185 مشاهده)
· 4: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (169 مشاهده)
· 5: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (165 مشاهده)
· 6: تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی - (154 مشاهده)
· 7: دیدار مدیرکل امورعشایر استان با عشایر برون کوچ - (143 مشاهده)
· 8: مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان در کرمانشاه - (134 مشاهده)
· 9: آغاز کوچ بهاره عشایر - (63 مشاهده)

10 مطلب حائز بیشترین تعداد رای

· 1: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (14 راي)
· 2: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (13 راي)
· 3: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (12 راي)
· 4: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (12 راي)
· 5: دیدار مدیرکل امورعشایر استان با عشایر برون کوچ - (12 راي)
· 6: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (10 راي)
· 7: مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان در کرمانشاه - (10 راي)
· 8: تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی - (10 راي)
· 9: آغاز کوچ بهاره عشایر - (3 راي)

10 مطلب حائز بيشترين امتياز (بر پايه حداكثر 5 امتياز )

· 1: توزیع بیش از 500 بسته بهداشتی در مناطق زلزله زده عشایری - (3.21 امتیاز)
· 2: بازدید ریاست سازمان امور عشایر ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه - (3.5 امتیاز)
· 3: توزیع اقلام مورد نیاز عشایر زلزله زده - (3.25 امتیاز)
· 4: بازدید مشاور ریاست سازمان امورعشایر ایران از مناطق زلزله زده و دیدار با عشایر منطقه - (2.76 امتیاز)
· 5: دیدار مدیرکل امورعشایر استان با عشایر برون کوچ - (3 امتیاز)
· 6: مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری سازمان در کرمانشاه - (3.1 امتیاز)
· 7: تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی - (3 امتیاز)
· 8: تلف شدن 200هزار راس دام در زلزله غرب استان کرمانشاه - (2.7 امتیاز)
· 9: آغاز کوچ بهاره عشایر - (1.33 امتیاز)

10 مطلب و مقاله دارای بیشترین تعداد نظر


10 نظرسنجی دارای بیشترین تعداد رای

· 1: نظر شما در مورد سایت؟ - (7 راي)

10 نویسنده فعال سایت

· 1: mir - (10 تعداد مطالب نوشته شده توسط اين نويسنده :)