اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 9240 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 2.110 % (195)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 11.41 % (1055)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.95 % (7757)
 Opera: OperaOperaOpera 0 % (0)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.461 % (135)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.060 % (98)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.08 % (1394)
 Linux:LinuxLinuxLinux 12.79 % (1182)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.179 % (109)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 70.94 % (6555)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0