آمار کاربران

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 144760 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.504 % (730)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.526 % (8000)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.91 % (121477)
 Opera: OperaOperaOpera 0.017 % (25)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (1)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 5.281 % (7646)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.752 % (6880)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 3.545 % (5133)
 Linux:LinuxLinuxLinux 6.327 % (9159)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.673 % (975)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 89.45 % (129492)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 54
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 20
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0