آمار کاربران

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 116244 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.600 % (698)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.583 % (7653)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.18 % (94369)
 Opera: OperaOperaOpera 0.018 % (21)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (1)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 5.828 % (6775)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 5.786 % (6726)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 3.701 % (4303)
 Linux:LinuxLinuxLinux 7.378 % (8577)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.707 % (823)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 88.21 % (102540)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 54
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0