اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 38966 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.408 % (549)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.64 % (4147)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 84.58 % (32960)
 Opera: OperaOperaOpera 0.028 % (11)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.224 % (477)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.106 % (821)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 6.929 % (2700)
 Linux:LinuxLinuxLinux 11.49 % (4479)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.023 % (399)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.002 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.54 % (31387)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 7
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0