آمار کاربران

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 79248 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.845 % (670)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.469 % (6712)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 75.96 % (60201)
 Opera: OperaOperaOpera 0.026 % (21)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.328 % (5015)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 8.363 % (6628)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 4.649 % (3685)
 Linux:LinuxLinuxLinux 9.019 % (7148)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.805 % (638)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.001 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 85.52 % (67776)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0