عنوان

عنوان‌خدمت/زیرخدمت

شناسه

لینک‌خدمات‌الکترونیکی

اطلاعات‌زیرخدمت

راهنما

اعطای تسهیلات بانکی به عشایر

13031196101

غیر الکترونیکی

 

راهنمای 2

 

معرفی خدمت:

تسهیلات پرداختی به عشایر در راستای حمایت از تولیدات عشایری و صیانت از اشتغال پایدار و همچنین ایجاد مشاغل جدید در مناطق عشایری می باشد

این تسهیلات در زمینه های پرواربندی دام عشایر به منظور جلوگیری از عرضه زودرس و نارس دام به بازار اعطا می گردد.  در خصوص کشت  گیاهان دارویی نیز با عنایت به ظرفیتهای موجود در مناطق عشایری از جمله بیش از 32 میلیون هکتار مراتع در اختیار عشایر و همچنین بیش از 790 هزار هکتار اراضی کشاورزی ایشان کشت ، جمع آوری و فراوری گیاهان دارویی نیز مشمول اعطای تسهیلات می باشند.

 

راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: عشایر کشور دارای دفترچه عضویت تعاونی های عشایری