منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

صدور كارت شناسايي ويژه تردد درمناطق مرزي

 شرايط متقاضي :
عشاير تحت پوشش ومحل قشلاق آنها مناطق مرزي باشد.

 مدارك مورد نياز :
 - عكس 4×3 يك قطعه
 - فتوكپي شناسنامه
 - ارائه دفترچه تعاوني يا دامي عشايري
 - تحويل كارت سال گذشته