منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

 شهرستان
شهرستان رديف نام ونام خوانوادگي سمت تاريخ انتصاب تلفن
سنقر كليايي 1 محمد رضا اميني مسئول 21/08/1386 0838-3222093
صحنه
كنگاور
كرمانشاه 2 مصطفي فلاحي مسئول 11/5/1383 0831-7236002
ماهيدشت
بخش كوزران
جوانرود 3 آزاد محمودي كلاشي مسئول 10/6/1387 0832-6222508
ثلاث باباجاني
گيلان غرب 4 وحيد الهي مسئول 21/8/1385 0835-3222720
قصر شيرين 5 جواد مرادي مسئول 22/6/1389 0835-3722025
دالاهو
پاوه 6 آزاد محمودي كلاشي مسئول 1/06/1386 0832-7822321
بخش باينگان