منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور برگ حمل مايحتاج ويژه مناطق مرزي


 شرايط متقاضي :
ارائه كارت تردد عشايري توسط صاحب محموله
 
 مدارك مورد نياز:
 - ارائه مشخصات راننده و كاميون يا وانت و نوع محموله