منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

معرفي عشاير جهت صدور دفترچه دامپزشكي

  شرايط متقاضي :
 - عشاير بودن متقاضي محرز باشد.

 مدارك مورد نياز :
 - فتوكپي شناسنامه
 - عكس 4×3 يك قطعه
 -  ارائه مدرك دال بر عشاير بودن
 - تكميل فرم مشخصات