منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور گواهي عشايري يا معرفينامه به ادارات و بانكها:
 

شرايط متقاضي :
 - عشاير بودن متقاضي محرز باشد
 
 مدارك مورد نياز:
 ارائه يكي ازمدارك ذيل :

ــ كوپن عشايري
دفترچه دامي
دفترچه خواربارعشايري