منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

New Page 5

مقايسه سواد زنان ومردان عشايردر دوره ييلاق وقشلاق

1- مقايسه سواد زنان ومردان عشايردر دوره ييلاق

2- مقايسه سواد زنان ومردان عشايردر دوره قشلاق

سطح سواد مردان وزنان عشاير دردوره هاي ييلاقي وقشلاقي