آرشیو مطالب

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه: تير_ماه 1399

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi جلسه هم اندیشی تعاونی های عشایری استان کرمانشاه0823يكشنبه، 1 تير ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi تعاونی های عشایری نماد اتحاد و خدمت000يكشنبه، 1 تير ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :