آرشیو مطالب

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه: ارديبهشت_ماه 1399

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi داشتن راهبرد مشارکت مصوب01410دوشنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi خدمات بهداشتی به عشایر01484دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi مبارزه سراسری با ویروس کرونا در مناطق عشایری استان01470دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi طرح جامع بازشماری عشایر استان01685دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi خدمات رسانی در روزهای کرونایی01283دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
Farsi تلاش جهادی در سال جهش تولید01321دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :