آمار کاربران

آرشیو مطالب

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه: مرداد_ماه 1397

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi 0110يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi 070يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi 080يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi سخنان ریاست سازمان در جمع همکاران0100يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi 0100يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi سخنان مهندس قندالی ریاست سازمان090يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi گردهمایی مسئولین شهرستانهای سراسر کشور090يكشنبه، 28 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi دیدار مدیر کل از بخش ینور0333.5سه شنبه، 9 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi توزیع اقلام آموزشی به عشایر0382پنجشنبه، 4 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi عملیات مرصاد0301پنجشنبه، 4 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi نشست هم اندیشی حوزه سواد آموزی عشایری0310پنجشنبه، 4 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi میلاد امام رضا0310چهارشنبه، 3 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
Farsi زلزله در کرمانشاه0270دوشنبه، 1 مرداد ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :