تاریخ : دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399
موضوع :

خدمات بهداشتی به عشایر

 

ارائه خدمات آموزشی ، بهداشتی و انجام تست تب سنجی و اکسیژن با هماهنگی

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در بین عشایر تیره سرداری ایل زنگنه در حومه سراب قنبر  ....

 
 


 
با مدد الهی کرونا را شکست میدهیم ..
 
روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان  کرمانشاه
منبع این مقاله : :اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
آدرس این مطلب : http://ashayer-ks.gov.ir/94/خدمات-بهداشتی-به-عشایر/