تاریخ : دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1399
موضوع :

تلاش جهادی در سال جهش تولید

 
 
 مدیر کل امور عشایر  در جلسه ویدئو کنفرانس با حضور ریاست سازمان امور عشایر ایران : 
 
 شناخت ظرفیت های تولیدی قابل ارتقاء در جامعه عشایری در کنار ارائه تسهیلات
هدفمند ارزان قیمت میتوان مهمترین  عنصر موفقیت شعار ارزشمند جهش تولید باشد .
 
 


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان در جلسه ویدئو کنفرانس با حضور ریاست و دیگر مدیران عالی سازمان و استان های سراسر کشور ، مهندس محمدی با اشاره به ظرفیت های خوب عشایر ، شناخت دقیق توانمندیها و ارائه تسهیلات هدفمند ارزان قیمت را دو عنصر مهم در موفقیت و تحقق شعار رهبری معظم انقلاب با عنوان جهش تولید برشمردند. 
 
ا مدد الهی کرونا را شکست میدهیم ..
 
روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان  کرمانشاه
 
 
 
منبع این مقاله : :اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
آدرس این مطلب : http://ashayer-ks.gov.ir/90/تلاش-جهادی-در-سال-جهش-تولید/