تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع :

سخنرانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر ایران در جمع مدیران استانها

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر: 

در حوزه اقتصادی عشایر فرصت های خوبی فراهم شده است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران گفت: در حوزه اقتصادی عشایر اعتبارات، تسهیلات و فرصت های خوبی فراهم شده که برای هریک از این فرصت ها تلاش های زیادی شده است .مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر: 

در حوزه اقتصادی عشایر فرصت های خوبی فراهم شده است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران گفت: در حوزه اقتصادی عشایر اعتبارات، تسهیلات و فرصت های خوبی فراهم شده که برای هریک از این فرصت ها تلاش های زیادی شده است .

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، حجت السلام حسین کاشی با بیان اینکه جذب بودجه و اعتبار یک هنر است، اظهار داشت: هنر بالاتر مدیریت منابع مالی و نظارت بر توزیع و مصرف صحیح منابع و اعتبارات است كه مي تواند موجب رونق اقتصادي و رشد در مناطق عشايري شود.

 

وی با بیان اینکه خدمت رساني در اسلام يك ارزش است، تاکید کرد: خدمت رساني الزاماتي دارد كه يكي از مهمترين الزامات آن استفاده از ظرفيت ها و فرصت ها است.

کاشی ادامه داد: در خصوص مسائل فرهنگي عشاير فرصتي كه ايجاد شده مصوبه شوراي عالي عشاير است كه  در هيات دولت نيز تصويب شده و به دستگاه هاي مرتبط ابلاغ شده است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشاير سرمايه ديني، معنوي و مادي براي كشور هستند، خاطرنشان کرد: نبايد دغدقه های اقتصادي و اجتماعي باعث شود تا در خصوص مسائل فرهنگي عشاير غفلت کنیم.

وی با اشاره به اینکه يكي از الزامات خدمات رساني مديريت ارتباطات است، یادآور شد: سازمان امور عشاير يك سازمان فرابخشي است و خدمتگذاري به عشاير عمدتا متكي به دستگاه هاي مرتبط است به همین دلیل هر چه رايزني بيشتري داشته باشيد حتما در خدمت به عشاير موفق تر و موثرتر خواهيد بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر با بیان اینکه عشایر با جمعيت اندكشان محصولات خوبي توليد مي كنند، افزود: مهم اين است كه فرايند توليد محصولات عشایر از مرتع تا سفره مردم به بويژه در بازاريابي محصولات به خوبي مديريت شود.

وی گفت: فعاليت در مجراي تعاوني ها، سالم ترين فعاليت اقتصادي است كه مي تواند رشد و رونق اقتصادي را به جامعه بازگرداند.

کاشی اضافه کرد: يكي از مهمترين راهبردها و برنامه ها كه بايد روي آن متمركز شويم تا بتوانيم سرمايه عشایر را افزایش دهیم توجه به تشكل هاي عشايري و مديريت آن است.

وی ادامه داد : بیش از 200 شرکت تعاونی عشایری در کشور فعال هستند  که در بعضی استان ها خوب عمل کرده اند و در بعضی دیگر مشکلاتی وجود دارد .

کاشی افزود: باید با بهره گیری از تجارت بنگاه های خصوصی و حمایت بخش های دولتی تعاونی ها را آنگونه که شایسته است سامان دهیم.

 

 

 
منبع این مقاله : :اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
آدرس این مطلب : http://ashayer-ks.gov.ir/30/سخنرانی-مسئول-نمایندگی-ولی-فقیه-در-امور-عشایر-ایران-در-جمع-مدیران-استانها/