تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع :

تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی

با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل و در قالب سرفصل طرح های مورد نظر و  پیش بینی شده انجام می پذیرد.

 لذا عشایر محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تشکیل پرونده تسهیلاتی به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند.موارد قابل توجه در دستورالعمل تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

 

با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل، با لحاظ نکات ذیل انجام می شود

 

1-  سرفصل طرح های مورد نظر و  پیش بینی شده سازمان امور عشایر ایران جهت بهره مندی از این تسهیلات شامل موارد ذیل می باشد:

- زنجیره تولید و عرضه گوشت قرمز.

- تولید و عرضه شیر و فرآورده های لبنی.

- توسعه صنایع دستی.

-  توسعه گردشگری.

-  گیاهان دارویی.

-  توسعه باغات.

- شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و مهندسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات.

توضیح :شرکتهای کشت و صنعت یکپارچه ( مدیریت زنجیره تولید و ارزش) فارغ از نوع محصول کشاورزی در تمامی مناطق دارای اولویت می باشند.

 

2-  متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرحهای خود را از طریق سامانه کارا ( به آدرس http://kara.mcls.gov.ir) به ثبت برسانند. 


3- طرحها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد. ( تکمیل فرم های پیوست شماره 3 و 4 دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری الزامی است.)

 

4-برای اعطای تسهیلات، طرحها به ترتیب به تأیید اداره کل امور عشایر استان، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل (بانکها) می رسند. 

 

5- موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید.

 

6- نرخ سود تسهیلات عبارتند از: 

الف- نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی. 

ب- نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.

ج- نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت.


7- سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان طرح به شرح ذیل تعیین شده است.

 

الف-  خویش فرما (متقاضی یک نفر، مشاغل خانگی و خود اشتغالی)             10 تا 20 میلیون تومان

ب- کارفرمایی بنگاههای 2 تا 50 نفر کارکن                                       20 میلیون تومان تا 2.5 میلیارد تومان

ج-  بنگاههای بیش از 50 نفر                                                          2.5 تا 15 میلیارد تومان

توضیح :تاییدیه برای تسهیلات بالای 2.5 میلیارد تومان می بایست توسط کارگروه ملی کشوری صادر شود.

 

8- بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل (بانکها)  خواهد بود.


9- تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.

 

10- در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود.

 

11- از کلیه متقاضیان درخواست می شود قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم گیری برای ارائه طرح، دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مطالعه نمایند.

 

12- فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان :

الف)فراخوان عمومی .

ب)درخواست دریافت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طرح به دستگاه بخشی (شرکت های خصوصی و تعاونی در اولویت هستند، هر متقاضی فقط مجاز به ارائه یک طرح و دریافت یک تسهیلات می باشد، پرداخت تسهیلات و ارائه طرح توسط کارمندان دولت ممنوع است)

ج) بررسی طرح در دستگاه بخشی. رد و یا تایید ظرف مدت یک هفته و ارائه طرح های تایید شده به دبیرخانه کارگروه و یا کمیته فنی

د) ثبت طرح تایید شده توسط دستگاه بخشی در سامانه   kara.mcls.gov.irو اخذ کد رهگیری و ابلاغ به متقاضی.

هـ) بررسی طرح در کمیته فنی استان ظرف مدت یک هفته و ابلاغ به کارگروه.

و) معرفی خلاصه طرح های تایید شده توسط کمیته فنی به بانک عامل ظرف حداکثر سه روز.

ز) بررسی طرح در بانک های عامل جهت پذیرش و یا رد آن ظرف مدت یک ماه، همزمان متقاضی به بانک مراجعه نماید

ح) در صورت تایید طرح توسط بانک و تکمیل وثایق و تضامین نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت ظرف 15 روز و در صورت عدم ارائه وثایق به مدت دو ماه طرح بازگشت می خورد و به کارگروه عودت داده می شود. (وثایق= سند منزل مسکونی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری، سفته، ضمانت نامه بانکی و ....)
منبع این مقاله : :اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
آدرس این مطلب : http://ashayer-ks.gov.ir/12/تسهیلات-حمایت-از-توسعه-و-ایجاد-اشتغال-پایدار-در-مناطق--عشایری-و-روستایی/