اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
عملیات مرصاد

تاریخ : پنجشنبه، 4 مرداد ماه، 1397   موضوع :

ساروز عملیاد غروز آفرین مرصاد بر ظفرمندان عرصه دفاع از کیان ایران اسلامی مبارک باد .

 

 

 

 

 

 

منبع این مقاله : اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

http://ashayer-ks.gov.ir/

آدرس این مقاله :
http://ashayer-ks.gov.ir/22/عملیات-مرصاد/