عنوان
سرپرست جدید اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد (سه شنبه، 16 آبان ماه، 1396)