برنامه های راهبردی یک ساله اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه (جهت درج در پرتال اداره کل)

مقدمه :

جامعه عشايري استان کرمانشاه با 14109 خانوار و جمعيتي معادل 79207  نفر در قالب 14 ايل(كلهر، سنجابي، كرند، قلخاني، گوران، ثلاث باباجاني، جاف، جمهور، تركاشوند، زوله ، زنگنه، بان زرده، پايروند، بالاوند، زردلان و طايفه مستقل عثمانوند)دوره ييلاقي خود را عمدتاً در داخل استان و دوره قشلاقي را در مناطق گرمسيري استان کرمانشاه و استانهاي ايلام، خوزستان و لرستان سپري مي کنند.جمعيت عشاير  استان کرمانشاه 2/4 درصد از کل جمعيت استان و 7/6 درصد از کل جمعيت عشاير کشور را تشکيل مي دهد که از لحاظ تعداد در کشور در رده هشتم قرارداد.

عشاير استان در طول تاريخ همواره در حفظ و تأمين امنيت مرزها و دفاع از كشور نقش مهم و قابل توجهي داشته اند. در ايام جنگ تحميلي ضمن تلاش وفعاليت در عرصه توليد با حضور در جبهه هاي جنگ و تقديم صدها نفر شهيد و جانباز حضور چشمگيري در دفاع مقدس داشته و همواره حضور آنان در مناطق مرزي باعث حفظ امنيت بوده است. اين خانوارها با آداب و رسوم كهن و فرهنگ غني ايلي و عشيره اي و عليرغم محدوديت هاي موجود و عدم برخورداري از امکانات مناسب بهداشتي، آموزشي و خدمات رفاهي با كمترين بار مالي براي دولت به توليد ادامه داده اند.

شغل اصلي اين جماعت كم توقع و توليد كننده دامپروري و بالغ بر 1.6 میلیون واحد دامي حدود 30 درصد از کل  دام استان و 7 درصد از کل دام عشاير کشوررا در اختيار دارند.از لحاظ تعداد دام در اختيار عشاير، استان کرمانشاه در رتبه چهارم کشوريقرار دارد.

عشاير استان كرمانشاه از حدود 60 درصد عرصه هاي منابع طبيعي استان و بخشي از مراتع استان‌های ايلام، خوزستان و لرستان و همچنين از 26527هكتار زمين زراعي بهره برداري نموده و سالانه با توليدبیش از13300تن گوشت قرمز،27500 تن شير، 1650 تن الياف دامي(پشم، كرك، مو)،900 تن روغن حيواني و توليد بيش از21900 قطعه انواع صنايع دستي(چيغ، چادر، خورجين، توبره، گليم، گيوه، قالي و قاليچه،نمد، موج، جاجيم و...) نقش مهمي در توليدات دامي و اقتصاد استان دارند.

 

                         

                                  

 

اهداف کلیدی :

1- تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نابرابری‌های موجود بین جامعه عشایری با جوامع شهری وروستایی.

2-ساماندهی به کوچ و اسکان عشاير كوچنده

3- توسعه اجتماعی، مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی - اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4- ارتقای کیفیت زندگی، بهبود و توسعه منابع انسانی، تولید، اشتغال و درآمد عشایر کوچنده.

 

شاخص‌ها :

1- نسبت جمعيت عشاير کوچنده  بهره مند از خدمات پشتيباني به کل جمعيت عشايري استان

2- نسبت جمعيت عشاير اسکان یافته در کانونهاي توسعه به کل جمعيت عشايري استان 

 

مهم‌ترین راهبردهای توسعة بخش :

1-ساماندهي كوچ عشاير بر اساس نظام مديريت محلي در محدوده زيست بوم ها.

2- افزايش توانمندي هاي توليدي عشاير با استفاده از فن آوري مناسب و دانش و مهارت هاي بومي آنها.

3- تقويت تعامل سازنده عشاير با محيط زيست و منابع محيطي و رابطه متعادل و پايدار دام و مرتع در زيست بوم هاي عشايري.

4- ارتقای شاخص هاي توسعه انساني و اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جامعه عشايري به ميانگين شاخص هاي روستايي كشور.

5- تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي در جامعه عشايري با بهره گيري از امكانات، قابليتها و استعدادهاي مناطق عشايري به منظور ايجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزايش درآمد و كمك به نگهداشت جمعيت در زيست بوم ها.

6- تنسيق و تثبيت حقوق بهره‌برداري عشاير از مراتع، واگذاري مديريت مراتع به عشاير به منظور اعمال مديريت صحيح تحت نظارت دستگاههاي ذيربط.

7- استفاده از فن آوري مناسب و منابع انرژي غير آلاينده به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات و بهبود كيفيت زندگي جامعه عشاير با حفظ تعادل و پايداري محيط زيست.

8- ايجاد، توسعه و تقويت تشكل هاي مردمي به منظور جلب مشاركت بيشتر عشاير در فرايند تصميم سازي، اجرا و بهره‌برداري درزمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و مديريت محلي.

9- ايجاد، تقويت و متناسب سازي ساختار اداري - اجرایي دستگاه هاي ذيربط و تامين سهم عادلانه متناسب با جمعيت و ميزان برخورداري عشاير از منابع عمومي و خدمات و فرصت ها توسط دستگاه هاي اجرایي، قضایي و انتظامي - تاميني.

10- توسعه پوشش نهادهاي حمايتي بيمه هاي اجتماعي و خدمات درماني و بيمه محصولات توليدي در جامعه عشايري.

11- تامين امنيت اجتماعي در محدوده هاي زيست بوم با مشاركت عشاير.

12- بهره گيري از فن اوري مناسب به منظور افزايش قابليت انطباق زندگي عشاير با عوامل محيطي و مهار آسيب ها و خسارت ناشي از حوادث طبيعي در قلمرو زيست‌بوم ها با توجه به ضرورت (پيشگيري از سيل، خشكسالي، بيابان زايي و سايرحوادث) و تامين ايمني پايدار براي عشاير در برابر تهديد ها و موانع طبيعي.

13- انجام تحقیقات و بهره‌گیری از یافته‌های علمی و مطالعه مناطق مستعد در عرصه زيست بوم هاي عشايري به منظور حمايت از اسكان عشاير داوطلب وساماندهي كوچ.

 

مهم‌ترین پروژه‌ها برای تحقق اهداف جاری :

1- طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

2- طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های نو

3- طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری.

4- طرح عملیات اجرایی اسکان.

5- نیازسنجی و ارائه نیازهای عشایر به دستگاه های اجرایی.

 

اهم اقدامات پیش بینی شده جهت عشایر استان کرمانشاه در طول سال 1398

1-   ساماندهی به مدیریت کوچ:

عنوان پروژه

اقدامات قابل انجام

آب‌رسانی سيار به عشایر با استفاده از کامیون‌های تانکر دار

اين پروژه با هدف تأمین آب شرب دام و خانوارهاي عشاير انجام و آب آشاميدني سالم به صورت مستمر و لاینقطع در بيش از یک‌صد نقطه از محل هاي تجمع عشاير در مناطق ييلاقي و قشلاقي داخل و یا خارج از استان توزیع‌شده است. جمعيت تحت پوشش این پروژه بیش از 3500 خانوار از عشایر و نیز 400هزار رأس دام عشاير می باشد که به وسیله میانگین 35 دستگاه کامیون تانکر دار در طول سال انجام می‌پذیرد.

نگهداري، مرمت و احداث راه عشایر و نیز بازسازی راه های عشایر خسارت دیده از زلزله

با توجه به نياز عشاير به راه هاي ارتباطي جهت خود و احشامو نيز ضروري بودن وجود اين راه ها به منظور تسهيل ارائه خدمات از قبيل سوخت رساني، گاز رساني، آبرساني سيار و...  واز طرفي اين راه ها در مناطقيکه از بارش هاي سيل آسا برخوردارند واقع شده اند؛ لذا مرمت آن‌ها به منظور جلوگيري از تخريب کامل و یا احداث راه جدید ضروري است.

در سال 1398 پیش بینی می گردد بیش از 80 کیلومتر از راه های عشایری استان مورد نگهداري، مرمت و یا احداث قرار گیرند.

احداث و تعمير ابنيه فني راه هاي عشایر

احداث پل‌های دالي همچنين احداث پل‌های لوله اي  جهت مسیرهای تردد و راه هاي صعب‌العبور از محورهاي عشايري طبق استانداردهاي وزارت راه و ترابري.

تأمین آب ثابت عشایر

شامل بهسازي و بهداشتي نمودن چشمه،احداث مخازن بهداشتی ذخيره آب،احداث آبشخور دام،بهسازي و لايروبي و كول گذاري چاه هاي مالداري

در سال 1398 پیش بینی می گردد بیش از 5 مورد از این نوع پروژه اجرایی گردد.

 
 

 

2- ساماندهی به مدیریت اسکان عشایر:

هدف این پروژه، اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی اسکان در کانون های توسعه عشایری و تجهیز این کانون ها به خدماتی از قبیل راه، آب، برق و آماده‌سازی سایت اسکان در مناطق عشایری است.  با اجرای این طرح، اهدافی چون جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها توسط عشایری که تمایل به کوچ نداشته و داوطلب اسکان هستند، ارتقای میزان تولیدات و توانمندی های اقتصادی عشایر، افزایش کیفیت زندگی و رفاه خانوار عشایری و ایجاد تنوع در تولید و کاهش فشار بر مراتع محقق خواهد شد. در حال حاضر دو پروژه اصلی اسکان در استان کرمانشاه شامل پروژه اسکان عشایر در کانون توسعه سگر شهرستان دالاهو و کانون توسعه عشایر پشته حاجیان در شهرستان گیلانغرب در دست اجرا می باشند که هر دو از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به استان کرمانشاه اجرایی شده است.

3- تأمین و توزیع سوخت فسیلی:

در راستای حفظ منابع پایه و جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع طرح جایگزینی سوخت فسیلی به صورت توزيع سيلندر گاز مايع به صورت سيار در مناطق عشايري به قيمت نقاط شهري که در سال جاری پیش بینی می گردد بیش از1900 خانوار از عشایر کوچنده استان تحت پوشش پروژه قرار گیرند.

 

4- ارائه و پرداخت تسهیلات بانکی به عشایر استان:

تسهیلات پرداختی به عشایر در راستای حمایت از تولیدات عشایری و صیانت از اشتغال پایدار و همچنین ایجاد مشاغل جدید در مناطق عشایری می باشد. این تسهیلات در زمینه های پرواربندی دام عشایر به منظور جلوگیری از عرضه زودرس و نارس دام به بازار و نیز خرید میش داشتی (مولد) اعطا می گردد.  در خصوص کشت  گیاهان دارویی نیز با عنایت به ظرفیت‌های موجود در مناطق عشایری ، جمع‌آوری و فراوری گیاهان دارویی نیز مشمول اعطای تسهیلات می باشند.

در سال جاری تسهیلات پرداختی به عشایر از منابع اعتباری ماده 10 و 12 جهت جبران خسارت‌های وارده به عشایر، بند ب ماده 52 قانون الحاق 2 در راستای اجرای طرح پرواربندی دام عشایر و نیز از محل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بر اساس سرفصل‌های مصوب قابل پرداخت می باشد.

عشایر تحت پوشش این اداره کل می توانند به منظور اطلاع از چگونگی شرایط دریافت تسهیلات ناشی از خسارت و یا پرواربندی دام و نیز تشکیل پرونده به اداره امور عشایر شهرستان حوزه صدور دفترچه تعاونی عشایری خود و یا واحد طرح و برنامه اداره کل مراجعه نموده تا اقدام لازم در این خصوص معمول گردد.

 

5- نظارت بر تشکل ها و فروشگاه های عشایری (هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل های تعاونی عشایری):

اتحاديه تعاوني عشايري استان كرمانشاه شامل يك اتحاديه مادر و يازده شركت تعاوني در قالب 32 شعبه فروشندگي،  با هدف خدمات رساني به عشاير و با هدايت، حمايت و نظارت اداره کل امور عشاير استان خدمات ارائه مي نمايد.

اتحاديه و شبكه هاي تعاوني عشايري استان اقلام ضروري و مايحتاج مورد نياز خانوارهاي عشايري از قبيل آرد، قند و شکر، روغن نباتي، برنج و علوفه مورد نياز دام هاي عشاير را تهيه و بين خانوارهاي تحت پوشش توزيع مي نمايند. سالانه اتحاديه و تعاوني هاي عشايري بيش از 25هزارتن ارزاق و مايحتاج عمومي بين عشاير و 30هزار تن علوفه مورد نياز دام را بين عشاير، روستائیان و دامداری های صنعتی توزيع مي نمايند. ديگر فعاليت هاي تشکل ها تعاوني عشايري اجراي طرح هاي توليدي با مشاركت خود عشاير، حمل و توزیع سوخت، آبرسانی سیار، مشارکت در بيمه دام و بیمه تامین اجتماعی خانوارهای عشایری، ارائه تسهيلات بانكي و... مي باشند.

در اين راستا مديريت و نظارت صحيح مي تواند نقش بسيار مهمي در رفاه و تامين نيازهاي عشاير داشته باشد و در غير اين صورت مشکلات عديده اي براي مردم به وجود خواهد آمد. در نظر است با تقویت و اصلاح ساختار تشکل ها و بکارگیری نیروهای متخصص در زمینه فعالیت های اقتصادی در پایان برنامه ششم حجم مبادلات ریالی تشکل های عشایری با رشد 60 درصدی مواجه باشد.

 

6- ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی به عشایر

شامل تأیید دفترچه خدمات درمانی، تامین اقلام ضروری و مایحتاج موردنیاز خانوارهای عشایری، بیمه اجتماعی و دام عشایر، صدور معرفی نامه به عشایر جهت ارگانها و دستگاه های اجرایی ذیربط (دامپزشکی بانک های عامل استان، بیمه خدمات درمانی و ...)، پیگیری مشکلات مرتعی، صدور مجوز حمل بار در مناطق مرزی، پیگیری واگذاری امکانات و اراضی به عشایر

 

 


برنامه های راهبردی یک ساله اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

ارسال شده در مورخه : ، -78 فروردين ماه، -621 توسط mir  پرینت

مرتبط باموضوع :

 توزیع بیش از 2هزار جلد کتاب بین عشایر استان کرمانشاه  [ چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1398 ] 345 مشاهده
 اجرای طرح شتاب بخشی سواد آموزی عشایر  [ دوشنبه، 1 مهر ماه، 1398 ] 227 مشاهده
 نمایشگاه شکرانه تولید محصولات کشاورزی  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 376 مشاهده
 نکات کلیدی برنامة سال 1397  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 593 مشاهده
 آغاز طرح پایش سواد آموزی در مناطق عشایری کرمانشاه  [ دوشنبه، 20 خرداد ماه، 1398 ] 349 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب